Tämä istutustyö sai alkunsa asiakkaan pyynnöstä suunnitella kasvit ja istuttaa ne paikoilleen. Kohde on Lapinlahden kunnan istutustyö.

Kasvien valinta

Tälle alueelle valitsin kasveiksi pylväspihlajat ja lamoherukoita.

Pylväspihlajat valitsin siksi, että viereisellä paikalla oli aikaisemmin istutettuja pylväshaapoja, joten puiden kasvutapa on samanlainen. Lamoherukat valitsin siksi, että ne ovat erinomaisia maan pinnan peittokasveja sekä niiden lehtiin tulee upean punainen syysväritys.

.

Sijainti kartalla